Anmäl dig här

16 February 12:15Sara kulturhus Scen 1

Caroline Farberger

Sedan 2014 har Skellefteå kommun bjudit in till ett lunchseminarium i samband med att RFSL anordnat Prideveckan. Årets föreläsare är ingen mindre än Caroline Farberger. Caroline är den första seniora företagsledaren i Norden som pratat öppet om sin könsövergång, efter att tidigare ha levt som Carl Farberger. Caroline har därför blivit en förespråkare och ambassadör för mångfald och inkluderande ledarskap.Fram till 2022 var hon VD för ICA Försäkring, en framstående svensk försäkringsgivare. För närvarande är hon verksam som styrelseledamot och investerare.

  Caroline Farberger har en distinkt och slagkraftig berättelse som skiljer henne från många andra. Hennes djupa förståelse av livet som både man och kvinna, som kommer från den unika erfarenheten av att födas och vara uppvuxen som pojke och senare övergå till att leva som kvinna vid 50 års ålder i en position som VD för ett företag, gör henne till en autentisk och trovärdig källa.Caroline Farbergers erfarenhet innebär att människor med olika bakgrund, inklusive hudfärg, funktionshinder, religion eller kön kan känna igen sig. Hon engagerar och berör individer på djupet genom sin berättelse, vilket lämnar en bestående inverkan på alla.


   Caroline Farberger föreläser på Sara kulturhus, scen 1, fredagen den 16 februari klockan 12:15. 

   Välkommen till Sara kulturhus

   Boka din biljett genom att klicka nedan

   Anmäl dig här